BHP-elearning

Oferujemy kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ (tzw. outsourcing oraz e-learning) – w formie umowy stałej lub czasowej związanej z wypełnianiem zadań służby bhp, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

W ramach współpracy stałej oferujemy:

 1. Prowadzenie szkoleń wstępnych (przy przyjęciu do pracy).
 2. Prowadzenie szkoleń okresowych dla wszystkich grup pracowniczych.
 3. Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznanie pracowników z jej wynikami.
 4. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 5. Prowadzenie obowiązujących rejestrów.
 6. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i Ppoż.
 7. Pomoc w opracowywaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP i Ppoż.
 8. Opracowania instrukcji do maszyn i urządzeń.
 9. Pomocy w realizacji nakazów organów kontrolnych.
 10. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 11. Informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach.
 12. Organizowanie pomiarów środowiskowych.
 13. Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 14. Pomoc i doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu bhp i p.poż.

Szkolenia BHP – zgodnie z Kodeksem Pracy art. 2373 §2

Szkolenia BHP – zgodnie z Kodeksem Pracy art. 2373 §2 – pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.

I. Szkolenie wstępne ogólne - przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Dotyczy: nowo zatrudnionych pracowników; studentów (odbywających praktykę); uczniów szkół zawodowych (praktykantów).

II. Szkolenie okresowe - odbywają:

 1. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (ważność szkoleń - 5 lat).
 2. Pracownicy administracyjno-biurowi (ważność szkoleń - 6 lat).
 3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (ważność szkoleń 5 lat).

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (ważność szkoleń - 3 lata lub 1 rok w zależności od charakteru wykonywanej pracy).

III. Szkolenia internetowe w zakresie BHP (e-learning) – Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) proponujemy Państwu przeprowadzanie szkoleń okresowych metodą samokształcenia kierowanego za pośrednictwem internetu.

Szkolenia takie przeprowadzane są dla:

 1. Pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 2. Pracowników administracyjno – biurowych.

Taka forma szkolenia pozwala Państwu zaoszczędzić czas oraz odbyć szkolenie w dowolnym dla Państwa czasie i terminie. Nie muszą się Państwo odrywać od pracy, przekładać pilnych obowiązków i uczestniczyć w spotkaniach. Wystarczy tylko posiadać komputer i internet.

Szkolenie Okresowe Dla Pracowników Administracyjno - Biurowych i innych

Szkolenie Okresowe Dla Pracodawców I Osób Kierujących Pracownikami

Szkolenie Okresowe Dla Pracowników Inżynieryjno-Technicznych

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół

Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych

 Wersja demo szkolenia - Zobacz jakie to proste

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ( IBP )

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ( IBP ) – konieczność jej opracowania wynika z Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Czynnikiem decydującym o obowiązku sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest ustalenie, czy dany obiekt kwalifikuje się do grupy obiektów, bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe wymienionych w rozporządzeniu.

Ocena ryzyka zawodowego:

Ocena ryzyka zawodowego – zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami) pracodawca ma obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną praca na każdym stanowisku pracy oraz w zależności od wyników zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających. Następnie pracodawca zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywana przez nich pracą oraz informuje ich o zasadach ochrony przed zagrożeniami czyli czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w procesach pracy. Ocenę ryzyka zawodowego powinno się powtarzać i korygować w przypadku zwiększenia zagrożenia na stanowiskach pracy.

Korzyści pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka:

 1. Spełnienie wymagań prawnych,
 2. Świadomość występujących zagrożeń i czy stosowane środki profilaktyczne są wystarczające,
 3. Lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-01-16
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,39 -0,51%
EURIBOR 1M -0,46 +0,43%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-01-17
USD 3,8053 +0,22%
EUR 4,2344 -0,01%
CHF 3,9410 -0,03%
GBP 4,9682 +0,24%
Wspierane przez Money.pl
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.